1- Aday sürücülük 01.01.2016 tarihinden itibaren başlatılacaktır.

2- Aday sürücülük sürücü belgesinin alındığı tarihten itibaren 2 yıl süreyle devam edecektir.

3- Aday sürücünün yanında refakatçı bulunmadan kendi başına araç kullanabilecektir.

4- Aday sürücülerin sürücülük belgesinin geri alınması ile ilgili olarak;

  • 2 yıl boyunca trafik ışıklarını 3 kez ihlal etmesi,
  • 2 yıl boyunca belirlenen hız limitlerine 3 kez uymaması,
  • 2 yıl boyunca sağa-sola ve dönel kavşaklarda yayalara, bisiklet kullanıcılarına geçiş hakkını 3 kez ihlal etmesi durumunda,
  • 2 yıl boyunca okul geçitlerinde öğrenci geçişlerini 3 kez ihlal etmesi durumunda,
  • 2yıl boyunca emniyet kemerinin 3 kez takılmaması durumunda,
  • 2 yıl boyunca uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri bir kez almış olmaları,
  • 1 yılda toplam 75 ceza puanına ulaşmış olması veya ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet verilmesi durumunda,
  • 2 yıl boyunca bir kez 0,20 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullanması durumunda,
  • 2 yılda toplam 75 ceza puanına ulaşmış olması, durumunda sürücü belgeleri iptal edilecektir.

  • Belgesi iptal edilenlerin tekrar sürücü belgesi alabilmeleri için; sürücü kurslarına devam etmeleri ve yapılan sınavlarda başarılı olarak motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almaları gerekecektir.Bu kişilerin sürücü kurslarında eğitime başlayabilmeleri için tabi tutulacakları psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığını gösterir belgenin sürücü kursuna ibrazı ve varsa iptal nedenlerinde yer alan geri alma süreleri kadar zamanın geçmiş olması zorunlu olacaktır.